Onderwijsconcepten

Een nieuw concept (maatwerk)

U wilt een nieuwe school starten of als directie het roer helemaal omgooien?
Maar u kunt zich niet voor 100% vinden in bestaande concepten zoals Montessori-, Dalton-, Jenaplan-, ontwikkelingsgericht- (OGO) of ervaringsgericht- (EGO) onderwijs?

We gaan samen achter de tekentafel en ontwerpen de blauwdruk van uw school. Waar passend wordt gebruik gemaakt van bestaande bouwblokken zodat u snel voortgang boekt, daar waar nodig beginnen we vanaf een wit vel papier. Alleen of samen met leraren. Geen papieren tijger, maar een gedragen en concreet plan.

De bouwblokken van uw school (€ 540,- tot € 1000,-)

U loopt tegen een praktisch probleem aan en in 1 á 2 dagdelen wilt u de kwaliteit verhogen op één van de volgende onderdelen:

In groepsverband (4-10 personen) wordt aan de oplossing van het probleem gewerkt. U krijgt handvatten aangereikt om de kwaliteitslag te maken.