Werkwijze

Ik vind persoonlijke verbinding en gezamenlijke verantwoordelijkheid belangrijk voor de samenwerking.

Tijdens het (gratis) intakegesprek verkennen we de samenwerkingsmogelijkheden.
Bij een wederzijdse match stel ik een voorstel op voor het vervolg. Na ondertekening starten we de uitvoering. Afhankelijk van de duur en het aantal contactmomenten spreken we de frequentie van voortgangsoverleg af. Na afronding van de overeenkomst ontvangt u een evaluatieformulier.